Cég - G. Tim-Co. Kft.

G.Tim - Co.
G.Tim - Co.
Tartalomhoz ugrás
Cég alapadatok
 
 
A G. Tim-Co. Vasúti Járműműszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, (rövidített elnevezése G. Tim-Co. Kft.) 1995. október 1-jén alakult 100%-ban magyar magántulajdonú gazdasági társaság.
 
 
 
A G. Tim-Co. Kft. azonosító adatai
      
Székhely:  1147 Budapest, Czobor utca 124.
        
Üzem: 1087 Budapest,   Kerepesi út 16.
                                
-     Cégbírósági bejegyzési száma:   Cg. 01-09-462853
 
-     Adószám:                                  12069536-2-42
 
-     Bankszámlaszám:                     K&H 10201006-50173747
 
-     Statisztikai számjel:                   12069536-6321-113-01
 
-     Alaptőke:                                   20 mFt

 
 
 
 
A G. Tim-Co. Kft. főbb tevékenységi körei

 
 
TEÁOR                                                 Megnevezés

 63.21     Szárazföldi   szállítást segítő szolgáltatás (vasúti járműjavítás és karbantartás)
 29.23    Nem háztartási hűtő- és légállapotszabályozó berendezések gyártása
 29.61     Gépek és berendezések javítása
 29.62    Gépek és berendezések technológiai szerelése
 31.20     Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 31.61      Máshová nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása
 31.62     Máshová nem sorolt egyéb villamos cikk gyártása
 33.30     Ipari folyamatirányító berendezések gyártása
 35.20    Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása
 51.14      Gép, berendezés, hajó ügynöki nagykereskedelme
 51.18      Máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme
 51.65     Egyéb gép, szállítóeszköz nagykereskedelme
 73.10     Műszaki,   természettudományi kutatás és fejlesztés
 74.20    Mérnöki tevékenység, tanácsadás
 74.30    Műszaki   vizsgálat, elemzés
 80.42    Felnőtt és egyéb   oktatás


A cég rövid története

A társaság elődje, a TIM-Co. Bt. 1993-ban alakult. Alapításakor a cég tevékenysége a spanyol ALBATROS S. L. érdekcsoportjának magyarországi vevőszolgálati és szervizképviselete volt. Az alaptevékenység mellett végzett munkák tették szükségessé a G. Tim-Co. Kft. megalapítását 1995 októberében, mely a TIM-Co. Bt. feladatainak jelentős részét átvette, és a továbbiakban érkező új megbízásokat is már e cég teljesítette.
 
 
A társaság 1995-től folyamatosan építi ki vasúti járműfenntartási tevékenységét. Működése megkezdésekor a főtevékenység vasúti személykocsik és azok önálló részegységeinek kisműhelyes, alacsony szintű karbantartása volt. A cég 1998-tól fővizsga szintű járműjavítói tevékenységet folytat, nagyvasúti személykocsik külön egységbe épített segédberendezéseinek fővizsgálatával. A meglévő kisműhelyes, illetve részegységi tevékenységek bővítéseként kezdte meg a társaság 2000-ben a nagysebességű, nemzetközi forgalmú, valamint belforgalmú gyorsvonati személykocsik járműjavítói szintű fővizsgamunkálatainak elvégzését.
 
2012-től a társaság fővonali tehervonati villamos és dízel-villamos mozdonyok teljeskörű fenntartási szolgáltatását nyújtja magán vasúttársaságok számára. A feladat végrehajtásánál legfőbb minőségi követelmények a magas megbízhatósága és rendelkezésre állása a járműveknek. Ennek elérése érdekében a karbantartási rendszer optimalizációja (RCM elvek bevezetése) és ha szükséges, akkor a járművek alkotóelemeinek, alrendszereinek az átalakítása is megtörténik.
 
 
A G. Tim-Co. Kft. a külföldi  partnereivel  együttműködve használt mozdonyok bérbe-, illetve eladásra történő kiajánlását is végzi.
 
 
A G. Tim-Co. Kft. üzleti partnerei igényeinek maradéktalan kielégítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményein alapuló minőségbiztosítási rendszert épített ki és vezetett be. A minőségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland Euroqua 01 100 1824091 szám alatt tanúsította.
 
 
2017-ben a társaság „Nagyvasúti villamos mozdonyokra alkalmazható RCM rendszer kifejlesztése” című és GINOP-2.1.7-15-2016-01931 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek finanszírozására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A G. Tim-Co. Kft. főbb tevékenységei

    Szolgáltatás típusok:
 
 • teljeskörű fenntartási szolgáltatás

 • RCM alapú fenntartási rendszer kidolgozása, bevezetése, működtetése

 • tervezett műhelyi karbantartások

 • tervezett járműjavítói karbantartások, felújítási és helyreállítási projektek

 • futójavítások

 • 24 órás rendelkezésre állás
   
 • végátadás és tesztelés
   
 • műszaki optimalizáció

 • vizsgáló célberendezések építése

 • járművek részegységek normál üzemét zavaró tipikus hibák elhárítása

 • új berendezések beépítése és adaptációja adott járműkialakításhoz

 • üzemeltetői tapasztalatok alapján szükségessé váló módosítások kivitelezése

 • vasútüzemviteli vagy állami szabályok által előírt konstrukciós átalakítások kivitelezése

 • diagnosztika

 • műszaki tanácsadói szolgáltatások

 • műszaki felügyeleti rendszerek felállítása és működtetése

 • anyagbiztosítás, logisztika, külkereskedelem

 • tartalékalkatrész ellátás (24 órás szolgáltatás)

 • projektmenedzsment
 
 
   Szolgáltatási területek:
 
 • komplett járművek (mind vontató-, mind vontatott járművek)

 • programozható járművezérlő, védelmi és diagnosztikai rendszerek

 • komplett elektro-mechanikus vagy elektronikus vezérlő rendszerek és komponensek

 • analóg erősítők

 • mechanikus részek, komponensek

 • jármű pneumatikus rendszerek

 • klímaberendezések, hűtő- komponensek és rendszerek

 • energiaellátó és -elosztó rendszerek

 • ajtók

 • belső berendezések
 
 
    Szolgáltatásaink jellemzői:
 
 • Rendelkezésre állás alapú szerződéses elszámolás
 • Tartalék alkatrész teljeskörű biztosítása
 • Az igények kielégítésére rendszerszinten törekszünk, teljeskörű, „kulcsrakész” megoldások nyújtásával.
 • Törekszünk a vevői elvárásoknak optimális költségszinten történő kielégítésére, az alkalmas műszaki konstrukció és berendezések kiválasztásával.
 • Alkalmazkodunk a vasútüzemből eredő időbeni és térbeni igényekhez.
 • Rugalmasan és gyorsan reagálunk a vevői igényekre.
 • Egyedi és kis sorozatú feladatokat is végrehajtunk.
 • Lehetőség és igény szerint state-of-art technológiákat alkalmazunk.
 

Erősségeink

Hazánkban egyedüliként rendelkezünk a teljes körű vasúti járműfenntartási tevékenység területére kiterjedő ismeretekkel és tapasztalattal.
 
 
A társaság jelentős háttériparral rendelkezik, így képes teljeskörű szolgáltatást nyújtani olyan esetekben is, amelynek része specializált szaktudást igénylő javítási munkálat, mint pl. a főtranszformátor, vontató- és segédüzemi motorok, kerékpárok, stb. javítása.
 
Emberi erőforrások

A G. Tim-Co. Kft. magasan képzett, nagy gyakorlattal rendelkező önálló és gondolkodást igénylő feladatok végrehajtására alkalmasak szakmunkásokat foglalkoztat, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a vasúti járműtechnika különböző területein. A munkavégzésben közreműködők között egyaránt megtalálhatók elektronikus, villamos, hűtéstechnikai, gépészeti, minősített hegesztő szakemberek, akik szakmai tapasztalatukat különféle közúti- és nagyvasúti járművek javításánál, karbantartásánál szerezték.
 
 
A foglalkoztatott alkalmazottak, illetve a teljesítésbe közvetlenül bevont alvállalkozók irányítását a szükséges vasúti szakképesítésekkel és előzetes vasúti gyakorlattal is rendelkező, villamosmérnök végzettségű ügyvezető igazgató végzi. A technológiai folyamattervezést, -irányítást és -ellenőrzést okleveles gépészmérnök végzettségű, a szükséges vasúti szakképesítésekkel és előzetes vasúti gyakorlattal rendelkező műszaki igazgató látja el.
 
 
A foglalkoztatott alkalmazottak (beleértve a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve idénymunkaerőt is) kivétel nélkül rendelkeznek a munkájuk ellátásához szükséges szakképesítésekkel, megfelelő ismeretanyaggal, valamint szakmai gyakorlattal. Folyamatos továbbképzésüket a bevezetett minőségirányítási rendszer garantálja. A teljesítésbe bevont alvállalkozók munkájának minősítését, nyomonkövetését, értékelését a minőségirányítási rendszer megfelelő folyamatai biztosítják.

G.Tim - Co.
H - 1087 Budapest, Kerepesi út 16.
06 20 340 2418
info@timco.hu
Vissza a tartalomhoz